Bases Fotolliga A.F. Parets

PARTICIPANTS I OBJECTIU

 1. Poden participar només els socis de la Associació Fotogràfica Parets.
 2. L’objectiu de la FOTOlliga és lúdic i d’aprenentatge.

AUTORIA I DRETS

 1. Totes les fotografies han de ser preses pel propi autor.
 2. Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets d’imatge de les persones que hi surtin i de qualsevol possible reclamació.
 3. Les fotografies seguiran essent propietat de l’autor, però tots els participants cedeixen l’ús de les imatges a l’Associació Fotogràfica Parets per a la seva publicació a la web, xarxes socials o qualsevol altra mitjà, sempre indicant el nom de l’autor i mai amb finalitat comercial.

TEMES

 1. La FOTOlliga constarà de 8 entregues mensuals distribuïdes d’Octubre a Maig.
 2. Per a cada entrega mensual es proposarà una temàtica indicada en el calendari de la FOTOlliga que es pot veure a https://fotolliga.afparets.com/fotolliga/fotolliga-2021-2022/.
 3. Les fotografies presentades es podran ajustar a la temàtica indicada cada mes, o podran ser de temàtica lliure. Aquestes últimes, es valoraran amb un criteri diferent (veure apartat de puntuació 13) per incentivar la presentació de fotografies ajustades a temàtica.
 4. Els 8 temes mensuals son "Only RAW", "Color vermell", "Ombres", "Líneas paral·leles", "Reflexos", "Fotografia minimalista", "Surrealisme/Fotomuntatge", "Bodegó". Es pot veure més detall de cada tema en el calendari de la FOTOlliga.
 5. Es podrà fer servir qualsevol tècnica fotogràfica i les fotografies es podran presentar en Blanc i Negre o Color excepte en els temes que expressament s’indiqui el contrari.
 6. El jurat valorarà les imatges d’acord amb els següents paràmetres:
  • Impacte visual
  • Tècnica
  • Tema
 7. Els paràmetres de "Impacte visual" i "Tècnica" es valoraran del 5 al 10.
 8. El paràmetre de "Tema" es valorarà amb 10 punts, si la fotografia presentada s’ajusta al tema mensual, i amb 0 punts, si es de temàtica lliure.
 9. Es sumaran les puntuacions de tots tres paràmetres per obtenir la puntuació final de la imatge.
 10. Es podrà aconseguir un mínim de 10 punts i un màxim de 30 punts per imatge. Diferents fotografies podran obtenir la mateixa puntuació sense cap límit.
 11. El soci que no presenti fotografia un mes de la FOTOlliga tindran 0 punts.
 12. Es demanarà al jurat, que en la mesura d’allò que sigui possible, retornin les puntuacions abans de la finalització del mes.
 13. Els resultats es faran públics com a màxim el dia 1 del mes següent de la FOTOlliga a la web http://fotolliga.afparets.com/. També es publicarà a la web el documents amb les puntuacions del jurat per tal que hagi transparència per tothom.
 14. Es farà una projecció de les fotografies a la següent trobada de socis per comentar les imatges.

REQUISITS DE LA FOTOGRAFIA

 1. S’accepten fotografies editades o muntatges fotogràfics, sempre i quan tots els elements que hi apareguin siguin originals de fotografies preses pel propi autor, excepte en els temes que expressament s’indiqui el contrari.
 2. Les imatges han de ser en format JPG, amb una mida no superior a 1280 píxels en el costat més llarg. Es podrà sol·licitar al autor el fitxer RAW si es considera oportú per el tema mensual.
 3. Les imatges es penjaran directament al web http://fotolliga.afparets.com/. Cada soci de la Associació Fotogràfica Parets disposarà de un usuari i clau per accedir a la web i poder penjar les fotos dins del termini establert. També es podran consultar les puntuacions, bases i demès informacions relatives a la FOTOlliga. En el cas de que un soci no disposi de usuari i clau per accedir, haurà de contactar via correu electrònic a la adreça [email protected] indicant el seu nom, cognoms i adreça de correu electrònic. En el termini mes breu possible se li facilitaran les credencials per accedir a la web.
 4. Si per problemes tècnics la web no estigues operativa durant el període de presentació de fotografies, les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a [email protected] indicant el títol de la imatge i l’autor.
 5. Queda prohibit enviar fotografies que hagin estat presentades anteriorment a la mateixa temporada de la FOTOlliga, i també queda prohibit presentar fotografies guanyadores de FOTOlligues anteriors. Es consideren fotografies guanyadores de FOTOlligues anteriors, les fotografies que hagin obtingut la puntuació més alta en algun del temes de les FOTOlligues anteriors, tenint en compte que poden haver més d’una fotografia guanyadora per tema.

Encara que no es recomana, si que es poden presentar fotografies de FOTOlligues anteriors si no han estat guanyadores, així com fotografies presentades a altres concursos fotogràfics.

TERMINI D’ADMISSIÓ

 1. Les fotografies s’hauran de penjar a la web abans de les 23:59 del dia 15 de cada mes (l’hora vàlida serà la del servidor web on es pengin les fotos).
 2. El grup responsable de la lliga te l’encàrrec de trobar jurat i fer que aquest puntuï. També es responsabilitzarà de penjar la puntuació i el full original del jurat.

FOTOGRAFIES NO ADMESES A CONCURS

 1. Tindran 5 punts, i no es valoraran pel jurat però es penjaran a la web amb la resta de fotografies, les imatges següents:
  • Les que no compleixin els requisits establerts en aquestes bases de la FOTOlliga.

PREMIS

 1. Tindran un premi honorífic al final de temporada els 6 primers classificats finals.
 2. Els premis es lliuraran en una gala que es determinarà lloc en dia i hora.
 3. Durant el desenvolupament de la FOTOlliga els resultats de las votacions s’exposaran al taulell d’anuncis de la seu de la Associació Fotogràfica Parets i a la pàgina web.

IMPREVISTOS I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 1. Per qualsevol circumstància no establerta en aquestes bases, la decisió serà per votació de la comissió de la FOTOlliga, essent el dictamen inapel·lable.
 2. El fet de participar a la FOTOlliga comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
 3. Qualsevol suggeriment, queixa o altra aportació es pot fer dirigint-se per correu electrònic a la secretaria de l’Associació Fotogràfica Parets ([email protected]).