Bases FOTOLliga A.F. Parets 2022-2023

PARTICIPANTS I OBJECTIU

 1. Poden participar només els socis de la Associació Fotogràfica Parets.
 1. L’objectiu de la FOTOLliga és lúdic i d’aprenentatge.

AUTORIA I DRETS

 1. Totes les fotografies han de ser preses pel propi autor.
 1. Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets d’imatge de les persones que hi surtin i de qualsevol possible reclamació.
 1. Les fotografies seguiran essent propietat de l’autor, però tots els participants cedeixen l’ús de les imatges a l’Associació Fotogràfica Parets per a la seva publicació a la web, xarxes socials o qualsevol altra mitjà, sempre indicant el nom de l’autor i mai amb finalitat comercial.

TEMES

 1. La FOTOLliga constarà de 8 entregues mensuals distribuïdes d’Octubre a Maig.
 1. Per a cada entrega mensual es proposa una temàtica indicada en el calendari de la FOTOLliga que es pot veure a la web de la FOTOLliga http://fotolliga.afparets.com/.
 1. Els 8 temes mensuals son
  • Octubre: "Ponts"
   Fotografia realitzada amb qualsevol tècnica fotogràfica, on el motiu principal sigui el “Pont”. Segons la definició de la viquipèdia, un pont és una construcció que permet salvar un accident geogràfic com un riu, un canó, una vall, un cos d’aigua, o qualsevol altre obstacle físic.
  • Novembre: "Tardor"
   Fotografia realitzada amb qualsevol tècnica fotogràfica on el tema principal sigui la tardor, tant dels paisatges dels boscos, rius, mars, ... com dels entorns urbans i rurals.
  • Desembre: "Bodegó"
   La fotografia de bodegó o de naturalesa morta és un gènere de la fotografia en el qual es representen temes inanimats, generalment un petit grup d'objectes. És l'aplicació en fotografia del gènere pictòric de natura morta.
  • Gener: "Paisatge i Fauna"
   Fotografia realitzada amb qualsevol tècnica fotogràfica on el tema principal sigui el paisatge o la fauna. El paisatge es considera la representació d’un espai ja sigui natural o urbà (paisatge urbà), que abasti una gran àrea. La fauna és el conjunt d'espècies animals que habiten una regió geogràfica i inclou tant la fauna domestica com salvatge. La tècnica de macrofotografia està permesa dins de la temàtica de fauna.
  • Febrer: "Hivern"
   Fotografia realitzada amb qualsevol tècnica fotogràfica on el tema principal sigui l’hivern, tant dels paisatges dels boscos, rius, mars, ... com dels entorns urbans i rurals.
  • Març: "Boira"
   Fotografia realitzada amb qualsevol tècnica fotogràfica on el tema principal sigui la boira. La boira és un fenomen meteorològic ideal per fotografiar, ja que crea entorns i atmosferes molt suggerents. Poden transmetre sensacions molt diferents. Des de recrear un ambient romàntic fins a més terrorífic
  • Abril: "Llibres"
   Fotografia realitzada amb qualsevol tècnica fotogràfica, on aparegui un o més llibres. Maig: "Tema lliure" Temàtica lliure fent servir qualsevol tècnica fotogràfica.
 1. Es podrà fer servir qualsevol tècnica fotogràfica i les fotografies es podran presentar en Blanc i Negre o Color excepte en els temes que expressament s’indiqui el contrari.

VALORACIÓ

 1. El jurat valorarà les imatges d’acord amb els següents paràmetres del 5 al 10:
  • Impacte visual i composició
   • 5: sense impacte visual i composició molt dolenta
   • 10: molt impacte visual i molt bona composició
  • Tècnica
   • 5: tècnica molt dolenta
   • 10: molt bona tècnica fotogràfica
  • Tema
   • 5: no s’ajusta al tema
   • 10: s’ajusta totalment al tema mensual
 1. Es sumaran les puntuacions de tots tres paràmetres per obtenir la puntuació final de la imatge.
 1. Es podrà aconseguir un mínim de 15 punts i un màxim de 30 punts per imatge. Diferents fotografies podran obtenir la mateixa puntuació sense cap límit.
 1. El soci que no presenti fotografia un mes de la FOTOLliga tindran 0 punts.
 1. Es podrà demanar el fitxer RAW en cas de dubte de la autoria de la imatge o si es considera oportú per el tema mensual. Si es demana el RAW i no es presenta abans de la publicació de les puntuacions finals, es considerarà la imatge desqualificada i tindrà 0 punts.
 1. Es demanarà al jurat, que en la mesura d’allò que sigui possible, retornin les puntuacions abans de la finalització del mes.
 1. En el cas de que el jurat torni més d’una valoració (per exemple, en el cas que cada membre del jurat torni la seva pròpia valoració), es farà la mitjana de totes les valoracions per paràmetre, arrodint el resultat sense decimals, i es sumaran les mitjanes dels 3 paràmetres per tenir la puntuació final.
 1. Els resultats es faran públics com a màxim el dia 1 del mes següent de la FOTOLliga a la web http://fotolliga.afparets.com/. També es publicarà a la web el documents amb les puntuacions del jurat per tal que hagi transparència per tothom.
 1. Es farà una projecció de les fotografies a la següent trobada de socis per comentar les imatges.

REQUISITS DE LA FOTOGRAFIA

 1. S’accepten fotografies editades o muntatges fotogràfics, sempre i quan tots els elements que hi apareguin siguin originals de fotografies preses pel propi autor, excepte en els temes que expressament s’indiqui el contrari. Això inclou cels, textures, i altres elements que es puguin haver introduït a la imatge.
 1. Les imatges han de ser en format JPG, amb una mida no superior a 1280 píxels en el costat més llarg.
 1. Les imatges es penjaran directament al web http://fotolliga.afparets.com/. Cada soci de la Associació Fotogràfica Parets disposarà de un usuari i clau per accedir a la web i poder penjar les fotos dins del termini establert. També es podran consultar les puntuacions, bases i demès informacions relatives a la FOTOLliga. En el cas de que un soci no disposi de usuari i clau per accedir, haurà de contactar via correu electrònic a la adreça [email protected] indicant el seu nom, cognoms i adreça de correu electrònic. En el termini mes breu possible se li facilitaran les credencials per accedir a la web.
 1. Si per problemes tècnics la web no estigues operativa durant el període de presentació de fotografies, les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a [email protected] indicant el títol de la imatge i l’autor.
 1. Queda prohibit enviar fotografies que hagin estat presentades anteriorment a la mateixa temporada de la FOTOLliga, i també queda prohibit presentar fotografies guanyadores de FOTOLligues anteriors. Es consideren fotografies guanyadores de FOTOLligues anteriors, les fotografies que hagin obtingut la puntuació més alta en algun del temes de les FOTOLligues anteriors, tenint en compte que poden haver més d’una fotografia guanyadora per tema.
  Encara que no es recomana, si que es poden presentar fotografies de FOTOLligues anteriors si no han estat guanyadores, així com fotografies presentades a altres concursos fotogràfics.

TERMINI D’ADMISSIÓ

 1. Les fotografies s’hauran de penjar a la web abans de les 23:59 del dia 15 de cada mes (l’hora vàlida serà la del servidor web on es pengin les fotos).
 1. El grup responsable de la lliga te l’encàrrec de trobar jurat i fer que aquest puntuï. També es responsabilitzarà de penjar la puntuació i el full original del jurat.

FOTOGRAFIES NO ADMESES A CONCURS

 1. Totes les fotografies que no compleixin els requisits establerts en aquestes bases de la FOTOLliga, tindran 0 punts, i no es valoraran pel jurat però es penjaran a la web amb la resta de fotografies.

PREMIS

 1. Premi al millor autor de la FOTOLliga Tindran premi al final de temporada els 3 primers classificats finals de la FOTOLliga. En cas d’empat, guanyarà el que tingui més fotografies amb la màxima valoració.
  • 1er premi: Material fotogràfic valorat en aprox. 100€.
  • 2on premi: Material fotogràfic valorat en aprox. 75€.
  • 3er premi: Material fotogràfic valorat en aprox. 50€.
 1. Premi a la millor fotografia de la FOTOLliga Tindrà premi al final de temporada la millor fotografia de la FOTOLliga seleccionada entre totes les fotografies presentades i admeses, excloent les fotografies dels tres guanyadors al millor autor de la FOTOLliga. Aquestes fotografies seran triades durant el mes de Juny, per un jurat independent sense tenir en compte el tema mensual ni la puntuació obtinguda.
  • Premi: Material fotogràfic valorat en aprox. 100€.
 1. Els premis es lliuraran en una gala que es determinarà lloc en dia i hora.
 1. Durant el desenvolupament de la FOTOLliga els resultats de las votacions s’exposaran a la pàgina web.

IMPREVISTOS I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 1. Per qualsevol circumstància no establerta en aquestes bases, la decisió serà per votació de la comissió de la FOTOLliga, essent el dictamen inapel·lable.
 1. El fet de participar a la FOTOLliga comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
 1. Qualsevol suggeriment, queixa o altra aportació es pot fer dirigint-se per correu electrònic a la secretaria de l’Associació Fotogràfica Parets ([email protected]).