Bases FOTOLliga A.F. Parets 2023-2024

PARTICIPANTS I OBJECTIU

 1. Poden participar només els socis de la Associació Fotogràfica Parets.
 1. L’objectiu de la FOTOLliga és lúdic i d’aprenentatge.

AUTORIA I DRETS

 1. Totes les fotografies han de ser preses pel propi autor.
 1. Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets d’imatge de les persones que hi surtin i de qualsevol possible reclamació.
 1. Les fotografies seguiran essent propietat de l’autor, però tots els participants cedeixen l’ús de les imatges a l’Associació Fotogràfica Parets per a la seva publicació a la web, xarxes socials o qualsevol altra mitjà, sempre indicant el nom de l’autor i mai amb finalitat comercial.

TEMES

 1. La FOTOLliga constarà de 8 entregues mensuals distribuïdes d’Octubre a Maig.
 1. De les 8 entregues mensuals, hi haurà 4 temes de lliure elecció, i 4 temes obligatoris que es pot veure a la web de la FOTOLliga http://fotolliga.afparets.com/.
 1. Els 4 mesos amb temes de lliure elecció son Novembre, Gener, Març i Maig:
  • "Tema lliure"
   Temàtica lliure fent servir qualsevol tècnica fotogràfica.
 1. Els 4 mesos amb temes obligatoris son:
  • Octubre: "Mar"
   La fotografia de “Mar” és un tipus de fotografia de paisatge on el principal element a fotografiar és el mar en lloc de la terra. El mar es pot utilitzar com a element principal a les teves fotos de paisatges marins, però també es pot utilitzar per integrar i connectar tots els elements de la teva composició.
  • Desembre: "Bodegó"
   La fotografia de bodegó o de naturalesa morta és un gènere de la fotografia en el qual es representen temes inanimats, generalment un petit grup d'objectes. És l'aplicació en fotografia del gènere pictòric de natura morta.
  • Febrer: "Retrat"
   La fotografia de retrat és un gènere fotogràfic que consisteix a capturar les característiques d'un subjecte, ja sigui individu o grup, mitjançant l'ús de la llum, el fons, les posicions, la tècnica o la composició. La història, el missatge o l'emoció són ingredients imprescindibles per a qualsevol fotografia de retrat.
  • Abril: "Nocturna"
   La fotografia nocturna és l'activitat de capturar fotos a l'aire lliure durant la nit entre l'ocàs i l'alba. Els fotògrafs nocturns generalment poden triar entre fer servir il·luminació artificial i fer servir una exposició perllongada, exposant durant segons.
 1. Es podrà fer servir qualsevol tècnica fotogràfica i les fotografies es podran presentar en Blanc i Negre o Color excepte en els temes que expressament s’indiqui el contrari.

VALORACIÓ

 1. El jurat valorarà les imatges d’acord amb els següents paràmetres del 5 al 10:
  • Impacte visual;
   • 5: sense impacte visual
   • 10: molt impacte visual
  • Composició
   • 5: composició molt dolenta
   • 10: molt bona composició
  • Tècnica
   • 5: tècnica molt dolenta
   • 10: molt bona tècnica fotogràfica
 1. Es sumaran les puntuacions de tots tres paràmetres per obtenir la puntuació final de la imatge.
 1. Es podrà aconseguir un mínim de 15 punts i un màxim de 30 punts per imatge. Diferents fotografies podran obtenir la mateixa puntuació sense cap límit.
 1. El soci que no presenti fotografia un mes de la FOTOLliga tindran 0 punts.
 1. Les imatges que la junta consideri que no s’ajusten a la temàtica proposada no es valoraran pel jurat i tindran 1 punt.
 1. Es podrà demanar el fitxer RAW en cas de dubte de la autoria de la imatge o si es considera oportú per el tema mensual. Si es demana el RAW i no es presenta abans de la publicació de les puntuacions finals, es considerarà la imatge desqualificada i tindrà 0 punts.
 1. Es demanarà al jurat, que en la mesura d’allò que sigui possible, retornin les puntuacions abans de la finalització del mes.
 1. En el cas de que el jurat torni més d’una valoració (per exemple, en el cas que cada membre del jurat torni la seva pròpia valoració), es farà la mitjana de totes les valoracions per paràmetre, arrodint el resultat sense decimals, i es sumaran les mitjanes dels 3 paràmetres per tenir la puntuació final.
 1. Els resultats es faran públics com a màxim el dia 1 del mes següent de la FOTOLliga a la web http://fotolliga.afparets.com/. També es publicarà a la web el documents amb les puntuacions del jurat per tal que hagi transparència per tothom.
 1. Es farà una projecció de les fotografies a la següent trobada de socis per comentar les imatges.

REQUISITS DE LA FOTOGRAFIA

 1. S’accepten fotografies editades o muntatges fotogràfics, sempre i quan tots els elements que hi apareguin siguin originals de fotografies preses pel propi autor, excepte en els temes que expressament s’indiqui el contrari. Això inclou cels, textures, i altres elements que es puguin haver introduït a la imatge. Es prohibeixen expressament fotografies parcial o totalment generades per intel·ligència artificial.
 1. Les imatges han de ser en format JPG, amb una mida no superior a 2500 píxels en el costat més llarg.
 1. Les imatges es penjaran directament al web http://fotolliga.afparets.com/. Cada soci de la Associació Fotogràfica Parets disposarà de un usuari i clau per accedir a la web i poder penjar les fotos dins del termini establert. També es podran consultar les puntuacions, bases i demès informacions relatives a la FOTOLliga. En el cas de que un soci no disposi de usuari i clau per accedir, haurà de contactar via correu electrònic a la adreça [email protected] indicant el seu nom, cognoms i adreça de correu electrònic. En el termini mes breu possible se li facilitaran les credencials per accedir a la web.
 1. Si per problemes tècnics la web no estigues operativa durant el període de presentació de fotografies, les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a [email protected] indicant el títol de la imatge i l’autor.
 1. Queda prohibit enviar fotografies que hagin estat presentades anteriorment a la mateixa temporada de la FOTOLliga, i també queda prohibit presentar fotografies guanyadores de FOTOLligues anteriors. Es consideren fotografies guanyadores de FOTOLligues anteriors, les fotografies que hagin obtingut la puntuació més alta en algun del temes de les FOTOLligues anteriors, tenint en compte que poden haver més d’una fotografia guanyadora per tema.
  Encara que no es recomana, si que es poden presentar fotografies de FOTOLligues anteriors si no han estat guanyadores, així com fotografies presentades a altres concursos fotogràfics.

TERMINI D’ADMISSIÓ

 1. Les fotografies s’hauran de penjar a la web abans de les 23:59 del dia 15 de cada mes (l’hora vàlida serà la del servidor web on es pengin les fotos).
 1. El grup responsable de la lliga te l’encàrrec de trobar jurat i fer que aquest puntuï. També es responsabilitzarà de penjar la puntuació i el full original del jurat.

FOTOGRAFIES NO ADMESES A CONCURS

 1. Totes les fotografies que no compleixin els requisits establerts en aquestes bases de la FOTOLliga, tindran 0 punts, i no es valoraran pel jurat però es penjaran a la web amb la resta de fotografies.

PREMIS

 1. Premi al millor autor de la FOTOLliga. Tindran premi al final de temporada els 3 primers classificats finals de la FOTOLliga. En cas d’empat, guanyarà el que tingui més fotografies amb la màxima valoració.
  • 1er classificat: Medalla d’or i diploma.
  • 2on classificat: Medalla d’argent i diploma.
  • 3er classificat: Medalla de bronze i diploma.
 1. Premi a la regularitat. Tots els participant que hagin presentat fotografia a un mínim de sis convocatòries de la FOTOLliga estaran convidats de forma gratuïta a un dinar organitzat per la Associació Fotogràfica Parets.
 1. Els premis es lliuraran en una gala que es determinarà lloc en dia i hora.
 1. Durant el desenvolupament de la FOTOLliga els resultats de las votacions s’exposaran a la pàgina web.

IMPREVISTOS I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 1. Per qualsevol circumstància no establerta en aquestes bases, la decisió serà per votació de la comissió de la FOTOLliga, essent el dictamen inapel·lable.
 1. El fet de participar a la FOTOLliga comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
 1. Qualsevol suggeriment, queixa o altra aportació es pot fer dirigint-se per correu electrònic a la secretaria de l’Associació Fotogràfica Parets ([email protected]).