Jose Gonzalez

Octubre 2018


Es tan triste tu mirada...
Técnica:
8 punts
Composició:
6 punts
Impacte Visual:
5 punts

Novembre 2018


Ojo de Aguila
Técnica:
5 punts
Composició:
6 punts
Impacte Visual:
7 punts