Avís legal, Política de privacitat i Declaració de cookies

Avís legal

El present avís legal (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet https://fotolliga.afparets.com (en endavant, el "Web") de l'Associació Fotogràfica de Parets (des d'ara AFP ) amb domicili social al carrer Onze de Setembre, 169, 08150 Parets del Vallés amb CIF G65727380.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre AFP amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb AFP. El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. AFP es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de AFP i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de AFP. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines d'aquesta web són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a les pàgines web de AFP té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Confidencialitat i protecció de dades

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, AFP informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a AFP i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. Dones el teu consentiment exprés per a la inclusió de les teves dades en l'esmentat fitxer i la remissió d'informacions d'AFP als usuaris inscrits. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, AFP precisarà de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L'emplenament del formulari de registre a la AFP és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registra't o participar en qualsevol de les activitats en què se sol·licitin dades caràcter personal. D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre, seran incorporades a un fitxer titularitat de AFP i domicili a C/Onze de Setembre, 169, 08150 Parets del Vallés amb CIF G65727380, tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant AFP de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. AFP no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. AFP es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera AFP de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per AFP sempre que procedeixi de fonts alienes a AFP.

Finalitats

Les finalitats de AFP són el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació.

Menors d'edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, AFP sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

AFP no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Mesures de seguretat

AFP ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a AFP. AFP no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a AFP; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de AFP. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i Consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de AFP en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Política de privacitat

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengui que informació recollim i com la utilitzem ja que l'accés a aquest lloc implica l'acceptació la nostra política de privacitat.

Els teus drets de protecció de dades

Com exercitar els drets: Pots dirigir una comunicació per escrit al domicili social de AFP o a l'adreça de correu electrònic [email protected] , incloent en ambdós casos fotocòpia del teu DNI o un altre document identificatiu similar, per sol·licitar l'exercici dels drets següents:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: podràs preguntar a AFP si aquesta empresa està tractant les teves dades.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament seran conservats per AFP per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: AFP deixarà de tractar les dades en la forma que indiquis, llevat que per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per una altra firma, AFP et facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable. Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hagis atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l'Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la forma en què AFP està manejant les teves dades, pots adreçar les teves reclamacions al responsable de seguretat de AFP ( [email protected] ) o a la autoritat de protecció de dades que correspongui, sent la Agència Espanyola de Protecció de Dades, la indicada en el cas d'Espanya.

Dret a l'oblit i accés a les teves dades personals

En tot moment tindràs dret a revisar, recuperar, anonimitzar i / o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades en el Lloc Web. Només has d'enviar un correu electrònic a [email protected] i sol·licitar-ho.

Conservació de les dades

Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió.

Dades dels socis: El període de conservació de les dades personals en el sistema de gestió de socis serà per temps indefinit. No es conserven dades dels socis a la web a excepció del nom i correu electrònic de soci, dades que s'eliminen en donar-se de baixa el soci.

Secret i seguretat de les dades

El lloc web es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Tu garanteixes que les dades personals facilitades a través dels formulari són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, garanteixes que tota la informació facilitada correspon amb la teva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més has de mantenir en tot moment les teves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a AFP com a titular del lloc web, o a tercers amb motiu de la utilització d'aquest.

Bretxes de seguretat

AFP adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. No obstant això, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant AFP no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari ) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos. També, AFP disposa d'un sistema de vigilància de seguretat actiu que informa de cada activitat dels usuaris i possibles bretxes en la seguretat de les dades dels usuaris. En cas de detectar-se alguna escletxa AFP es compromet a informar els usuaris en el termini màxim de 72 hores.

Quina informació recaptem dels usuaris i per a què els fem servir

Aquest lloc web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades. Tens dret a revocar el teu consentiment previ en qualsevol moment.

Registre d'activitats de tractament de les dades

Web i hosting: El lloc web de AFP compta amb un xifrat SSL TLS v.1.2 que permet l'enviament segur de dades personals a través de formularis estàndard, allotjats en els servidors que AFP ha contractat a https://www.webempresa.com. Dades recollides a través del web: Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals AFP és titular.

  • Ens arribarà la teva IP, que serà usada per comprovar l'origen del missatge a fi d'oferir-te informació, protecció contra comentaris SPAM i per detectar possibles irregularitats, així com dades relatives al teu ISP.
  • Així mateix, podràs facilitar-nos dades a través correu electrònic i altres mitjans de comunicació indicats en la secció de contacte.
Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L'accés i / o ús d'aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web. En la utilització del lloc web de AFP l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de AFP o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal d'AFP o que impedís , de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web. galetes

Declaració de cookies