Juna José Gallego

Decembre 2018


Ivan 2
Técnica:
7 punts
Composició:
7 punts
Impacte Visual:
7 punts

Gener 2019


Jacinto01
Técnica:
8 punts
Composició:
8 punts
Impacte Visual:
9 punts

Febrer 2019


Santa Fe del Montseny
Técnica:
4 punts
Composició:
6 punts
Impacte Visual:
5 punts