Albert Travé

Octubre 2019


AMB LA BOCA PLENA
Técnica:
7 punts
Impacte Visual:
8 punts
Tema:
8 punts

Novembre 2019


FLEXIBILITAT
Técnica:
9 punts
Impacte Visual:
7 punts
Tema:
9 punts