David Corral

Octubre 2019


Upside down
Técnica:
5 punts
Impacte Visual:
5 punts
Tema:
5 punts

Novembre 2019


Espiral
Técnica:
9 punts
Impacte Visual:
8 punts
Tema:
6 punts

Decembre 2019


Steampunk Lady
Técnica:
5 punts
Impacte Visual:
5 punts
Tema:
5 punts

Gener 2020


Cuac!
Técnica:
5 punts
Impacte Visual:
5 punts
Tema:
6 punts

Febrer 2020


Julia
Técnica:
7 punts
Impacte Visual:
7 punts
Tema:
7 punts

Març 2020


Abella
Técnica:
5 punts
Impacte Visual:
5 punts
Tema:
5 punts

Abril 2020


El temps no temps.
Técnica:
7 punts
Impacte Visual:
6 punts
Tema:
5 punts

Maig 2020


Gota
Técnica:
6 punts
Impacte Visual:
7 punts
Tema:
7 punts