Alex Bibiano

Octubre 2020


Aguila Real
Técnica:
8 punts
Composició:
8 punts
Impacte Visual:
8 punts

Novembre 2020


Bosque encantado
Técnica:
6 punts
Composició:
8 punts
Impacte Visual:
7 punts