Lluís Romero

Octubre 2020


Subtilesa
Técnica:
7 punts
Composició:
7 punts
Impacte Visual:
6 punts

Novembre 2020


Vols llegir?
Técnica:
6 punts
Composició:
8 punts
Impacte Visual:
7 punts