Mercè Ramírez

Octubre 2020


Rain
Técnica:
8 punts
Composició:
8 punts
Impacte Visual:
7 punts

Novembre 2020


Flors
Técnica:
7 punts
Composició:
9 punts
Impacte Visual:
8 punts