Miguel Angel Prieto

Octubre 2020


Meravella Natural
Técnica:
6 punts
Composició:
6 punts
Impacte Visual:
6 punts

Novembre 2020


Focs de la Mercè - Covid Edition
Técnica:
7 punts
Composició:
8 punts
Impacte Visual:
7 punts