Albert Travé

Octubre 2020


Sol Naixent!!!!!
Técnica:
9 punts
Composició:
9 punts
Impacte Visual:
9 punts

Novembre 2020


FADA
Técnica:
10 punts
Composició:
10 punts
Impacte Visual:
10 punts