Juna José Gallego

Octubre 2020


Libélula
Técnica:
6 punts
Composició:
6 punts
Impacte Visual:
5 punts

Novembre 2020


Presa de Santa Fe del Montseny
Técnica:
10 punts
Composició:
10 punts
Impacte Visual:
10 punts