Chussa Mulà

Octubre 2020


Bosc de colors
Técnica:
5 punts
Composició:
6 punts
Impacte Visual:
6 punts

Novembre 2020


EMPRESONADA
Técnica:
7 punts
Composició:
8 punts
Impacte Visual:
7 punts