Montserrat Garcia Buils

Decembre 2021


Sense títol
Técnica:
8 punts
Impacte Visual:
8 punts
Tema:
10 punts

Febrer 2022


reflexe d'arquitectura
Técnica:
6 punts
Impacte Visual:
5 punts
Tema:
10 punts

Març 2022


Atrapada per la marea
Técnica:
9 punts
Impacte Visual:
9 punts
Tema:
10 punts

Abril 2022


Flor de Sequoia
Técnica:
5 punts
Impacte Visual:
5 punts
Tema:
10 punts