Ramon Ma. Saurí i Navarro

Febrer 2022


Sortida Tt Kona
Técnica:
7 punts
Impacte Visual:
5 punts
Tema:
10 punts

Març 2022


Vol
Técnica:
5 punts
Impacte Visual:
5 punts
Tema:
10 punts

Abril 2022


Holograma 2x1
Técnica:
5 punts
Impacte Visual:
5 punts
Tema:
10 punts