David Corral

Octubre 2021


Katharctica
Técnica:
7 punts
Impacte Visual:
7 punts
Tema:
10 punts

Novembre 2021


Katharctica i Stella
Técnica:
5 punts
Impacte Visual:
6 punts
Tema:
10 punts

Desembre 2021


Dents de serra
Técnica:
8 punts
Impacte Visual:
7 punts
Tema:
10 punts

Gener 2022


Windows
Técnica:
7 punts
Impacte Visual:
8 punts
Tema:
10 punts

Febrer 2022


Stella
Técnica:
9 punts
Impacte Visual:
8 punts
Tema:
10 punts

Març 2022


Llibre en blanc
Técnica:
7 punts
Impacte Visual:
7 punts
Tema:
10 punts

Abril 2022


Ambrosia
Técnica:
7 punts
Impacte Visual:
7 punts
Tema:
10 punts

Maig 2022


Shaken, not stirred.
Técnica:
8 punts
Impacte Visual:
8 punts
Tema:
10 punts