Diego Rosa

Octubre 2022


BROOKLYN BRIDGE
Técnica:
7 punts
Impacte Visual:
9 punts
Tema:
9 punts

Novembre 2022


FULLES MORTES
Técnica:
10 punts
Impacte Visual:
10 punts
Tema:
10 punts