Rosalia Lahoz

Octubre 2022


PRIMERES LLUMS AL PONT
Técnica:
5 punts
Impacte Visual:
5 punts
Tema:
7 punts