Kaloni Morera

Octubre 2022


Boira a Lagrasse
Técnica:
5 punts
Impacte Visual:
7 punts
Tema:
8 punts

Novembre 2022


Elements de tardor
Técnica:
6 punts
Impacte Visual:
7 punts
Tema:
10 punts